Phạm Vi Giá: from 200VND to 2,500,000VND
Theo Kích Thước: from 10 m2 to 1,000 m2
Các Tiện Nghi Khác

Giấy chứng nhận sở hữu đất mới sẽ như thế nào?

Giấy chứng nhận sở hữu đất mới sẽ như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồngsổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 02 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297 mm, bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

Trang 1 của Giấy chứng nhận
Trang 1 của Giấy chứng nhận

Trang 1 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung:

 • Quốc hiệu;
 • Quốc huy;
 • Mã QR code;
 • Tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ;
 • Mục “1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”;
 • Mục “2. Thông tin thửa đất”;
 • Mục “3. Thông tin tài sản gắn liền với đất”;
 • Mục “4. Ghi chú”;
 • Mục “5. Sơ đồ thửa đất”;
 • Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận;
 • Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.
Trang 2 của Giấy chứng nhận
Trang 2 của Giấy chứng nhận

Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung:

 • Mục “6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:”;
 • Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, theo dự thảo Thông tư này, các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp trước ngày 10/12/2009, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp trước ngày 01/7/2024 mà có thay đổi trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 19 dự thảo Thông tư này thì thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.
DMCA.com Protection Status

So sánh